Latest Post

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่บันนี้จนถึง ๓๐เมษายน ๒๕๖๖ ขอถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณวชิรบัณฑิต , ผศ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง ระเบียบการรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มจร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเปิดรับสมัคนิสิตใหม่ ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร รัฐศาสตร์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเปิดรับสมัคนิสิตใหม่ ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร รัฐศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่บันนี้จนถึง ๓๐เมษายน ๒๕๖๖

มจร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเปิดรับสมัคนิสิตใหม่ ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร รัฐศาสตร์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

📢📢📢ประชาสัมพันธ์รับส…

You missed