หมวดหมู่: กิจกรรม

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่บันนี้จนถึง ๓๐เมษายน ๒๕๖๖