ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคีสาย ข ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๕-๐๐๗๑,๐-๗๓๔๕-๐๐๗๕

โทรสาร ๐-๗๓๔๕-๐๐๗๔

621711_379256885475561_1112013878_o

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี © 2018 Frontier Theme